Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg

Per 1 januari 2021 valt Shiatsu (voorheen Iokai Shiatsu) onder Shiatsu Vereniging Nederland (SVN)

Pricacydocument 
Ik zal je bij de intake vragen om een Privacy document in te vullen omdat dit een wettelijke plicht is opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Waarborg voor kwaliteit Inner Circle
*Scroll naar beneden voor nadere toelichting van begrippen, organisaties en instanties en betreffende de links.
Inner Circle hecht sterk aan kwaliteit. Om officieel erkend te zijn voor zorgverzekeraars en de Belastingdienst, ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ en de hieraan gelieerde tuchtcommissie TCZ. Dit is een eerste waarborg voor de professionele kwaliteit van Inner Circle.

Aanvullende kwaliteitsgaranties
Een tweede waarborg voor kwaliteit is mijn lidmaatschap van de SVN, beroepsvereniging voor Shiatsu Vereniging Nederland (met beroepscode) en de EISA (European International Shiatsu Association) Hierdoor is er toezicht op de kwaliteit van de scholing, nascholing en intervisie.

Naast deze aansluitingen is Inner Circle aangesloten bij SCAG. Om goed inzicht te hebben in ziektebeelden en de communicatie met de reguliere zorg te verbeteren heeft Inner Circle EHBO gevolgd (met jaarlijkse update) en de vernieuwde HBO-opleiding medische basiskennis afgerond (anatomie, fysiologie, pathologie, psychologie, psychopathologie), die door SNRO (Stichting Nederlands Register voor opleidingen) is geaccrediteerd. Dit alles tesamen maakt dat de praktijkvoering geheel voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). De privacyvoorwaarden ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Inner Circle (Shiatsu) in het verwerkingsregister vastgelegd.

Algemene voorwaarden
Inner Circle (Shiatsu) heeft daarnaast de algemene voorwaarden opgesteld, zodat een ieder weet waar hij/zij aan toe is. Bij minderjarige cliënten werk ik met een behandelovereenkomst.

Hecht je ook veel waarde aan kwaliteit, dan bent je bij Inner Circle op het juiste adres.
Ter informatie:
De Geschillencommissie Zorg nr. 11068      Licentienummer 50801R 

BEGRIPPENLIJST EN LINKS

Stichting RBCZ
https://www.rbcz.nu/index.htm
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Tuchtcolleges voor de complementaire zorg
https://www.tcz.nu/index.html
Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). De TCZ heeft een aparte registratie voor studenten, die gedurende een bepaalde periode van hun studie patiënten/cliënten behandelen. De studenten dienen aan- en afgemeld worden door de beroepsorganisatie of de opleider.

V.I.S., beroepsvereniging voor Iokai-shiatsu-therapeuten
en de EISA (European International Shiatsu Association
https://www.iokai-shiatsu.org/
De Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (V.I.S.) is de beroepsvereniging voor gediplomeerde Iokai Shiatsutherapeuten. Zij staat borg voor de kwaliteit van de Iokai Shiatsutherapeuten in Nederland en bevordert de bekendheid van het ambacht Iokai Shiatsu.

SCAG
Stichting complementaire en alternatieve gezondheidszorg
https://www.scag.nl/
Zorgverleners en zorgverleners in opleiding die lid zijn van een door SCAG erkende beroepsvereniging kunnen zich aansluiten bij SCAG. Als u zich als erkend therapeut aansluit bij SCAG kunnen uw cliënten rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. U voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal draagt u bij aan de kwaliteit van zorg.

SNRO Stichting Nederlands Register voor Opleidingen
https://snro-instituut.nl

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan en andere pagina\'s van de website te bezoeken, geeft u aan in te stemmen met het gebruik van cookies.